herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

P R O T O K Ó Ł Nr XLIII/2010

P R O T O K Ó Ł   Nr XLIII/2010

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 13 kwietnia 2010 r.

Do punktu 1, 2.

------------------ Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący Rady J. Kowalczyk.

Powitał wszystkich serdecznie. Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza

W Długoborski, sekretarz E. De La Torre, skarbnik T. Kuflowska,  naczelnicy wydziałów urzędu, radca prawny urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej, wyborcy.

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na sesji nieobecny był radny S. Kabat.

Przewodniczący J. Kowalczyk poprosił burmistrza o zabranie głosu.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Szanowni zebrani. Katyń, Smoleńsk przez 70 lat były tylko w sercach i myślach Polaków. 10 kwietnia 2010 roku, w ciągu kilku godzin cały świat dowiedział się o naszej narodowej tragedii tej historycznej ciągle żywej, tej sobotniej nie mniej bolesnej. tak jak przed laty tak i teraz zginęły elity naszego państwa.

Smoleński las ponownie okryła rosa polskiej krwi.  

Nikt nie przypuszczał,  nas Polaków żyjących dzisiaj w wolnym państwie dotknie jeszcze większa tragedia od tej, która przeżywaliśmy pięć lat temu żegnając papieża, wielkiego Polaka. A jednak trauma wróciła wraz z morzem łez. Wszystkich Polaków mieszkających w różnych zakątkach świata połączył smutek i ból. Bolesna, kolejna le3kcja patriotyzmu nie pozwoli długo zapomnieć o wspaniałych ludziach, przedstawicielach najwyższych władz państwowych z parą Prezydencką na czele, o dowódcach sił zbrojnych, o parlamentarzystach przedstawicielach duchowieństwa, o ludziach ze świata nauki, kultury, o członkach rodzin katyńskich. Dzisiaj cały świat łączy się w bólu z nami. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Polakami. To słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy. Niech ta bardzo bolesna lekcja historii będzie ostatnia tragiczną lekcją Rzeczypospolitej i polskiego narodu.

Niech biało – czerwona nigdy nie będzie bardziej czerwona od polskiej krwi i bardziej biała od polskich łez. I chodź nie były to elit tysiące nam pozostały łzy gorzkie piekące.

Zginęli wszyscy chociaż bez kul a nam pozostał ogromny ból.

Oddajmy hołd ofiarom katastrofy samolotu pod Smoleńskiem, bądźmy razem. Cześć ich pamięci.

Wszyscy zebrani na sali powstali z miejsc i uczcili pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem minutą ciszy.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Wpływały i nadal wpływają do nas kondolencje od różnych osób, od przyjaciół z Niemiec. Wpłynęły również kondolencje od państwa Helbich i pani Rosemarie Kumkar z Fundacji Kościół Mariacki. Wczoraj e-mailem przesłali wyrazy współczucia skierowane do wszystkich Polaków w związku z tą ogromną tragedią. Od dzisiaj tutaj, a od jutra w bibliotece będzie udostępniona księga kondolencyjna do której każdy może wpisać się i ofiarować swoje słowa poległym, jak również wyrazić współczucie rodzinom ofiar katastrofy. Postaramy się ta księgę kondolencyjną przekazać do miejsca przeznaczenia, czyli do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Prawdopodobnie na niedzielę planowane są uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej. Co do pozostałych uroczystości pogrzebowych nie mam pełnej wiedzy, one będą w zależności od decyzji  rodzin, sukcesywnie w kolejnych dniach po zidentyfikowaniu wszystkich ofiar katastrofy. Podobno zidentyfikowano do tej pory 45 ofiar.

 

 

 

 

Do punktu 3.

----------------  Przewodniczący rady J. Kowalczyk przekazał, że porządek sesji zwołanej przez pana burmistrza zawiera jeden punkt: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

            Skarbnik T. Kuflowska – Po uzgodnieniach podczas pracy wspólnej komisji zwiększenia budżetu będą opiewały na kwotę 50 tysięcy złotych. Dotyczy to wydatków bieżących, dotacja na zadania bieżące 50 tysięcy złotych. Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 tysięcy i rozdział 921 09 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Część uzasadnienia ze strony drugiej będzie integralną częścią do proponowanego zwiększenia czyli dotyczy to realizacji projektu w ramach działania Dolnoodrzańskiej Inicjatywy rozwoju Obszarów Wiejskich DIROW. Zwiększenie w dziale 921 będzie zbilansowane zmniejszeniami też o kwotę 50 tysięcy złotych czyli wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 50 tysięcy złotych, w dziale 600 transport i łączność 50 tysięcy złotych tj. rozdział 600 16 drogi publiczne gminne.

Jeśli chodzi o plan finansowy przebudowa i remonty dróg gminnych kwota 285 tysięcy plan aktualny wynosił będzie 235 tysięcy.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciwko nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów.

Na następnie przewodniczący zamknął obrady. Zaprosił wszystkich chętnych pod pomnik papieża Jana Pawła II by uczcić wiązanką kwiatów, zapalenie zniczy ofiary  katastrofy pod Smoleńskiem. Czas trwania 10 minut.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokółowała                                                                                 Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                                           Janusz Kowalczyk

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 06-05-2010 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-05-2010 10:45