Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XLII/362/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Chojna STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM 2010-05-06 11:45
UCHWAŁA Nr XLII/361/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 2010-05-06 11:40
UCHWAŁA Nr XLII/360/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 3, położonego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 12. 2010-05-06 11:39
UCHWAŁA Nr XLII/359/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 2, położonego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 12. 2010-05-06 11:37
UCHWAŁA Nr XLII/358/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 1, położonego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 12. 2010-05-06 11:36
UCHWAŁA Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 2010-05-06 11:34
UCHWAŁA Nr XLII/356/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej. 2010-05-06 11:33
UCHWAŁA Nr XLII/355/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki 2010-05-06 11:31
UCHWAŁA Nr XLII/354/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 2010-05-06 11:29
UCHWAŁA Nr XLII/353/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie" 2010-05-06 11:26
UCHWAŁA Nr XLII/352/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na okres od 1 stycznia 2010 r. 2010-05-06 10:59