Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 295 o pow. 0,38 ha, położonej w obrębie Garnowo


Chojna, dnia 30 kwietnia 2010 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 295 o pow. 0,38 ha, położonej w obrębie Garnowo. Sąd Rejonowy
w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą 41478.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów nieruchomość posiada użytek - R- IV b i PS V.
Zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy, nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi - 25 000,-zł - WADIUM - 2 500,-zł

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 22 % podatek VAT.

Minimalne postąpienie wynosi 300,-zł.

 

Kupujący dokona na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości

Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się dnia 10 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4 , pokój nr 12 o godz. 10 00.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 czerwca 2010 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4), telefon 091 414-14- 85 wew.60.

 

 

Z- ca Burmistrza

 

mgr Wojciech Długoborski

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 06-05-2010 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 30-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 06-05-2010 14:10