Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jelenin .


Chojna, dnia 30 kwietnia 2010 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jelenin .

- działka nr 208/2 o pow. 0,71 ha, niezabudowana, KW - brak.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów nieruchomość posiada użytek R-IVb i R-V.

CENA WYWOŁAWCZA - 20 000,-zł WADIUM - 2000,-zł

minimalne postapienie wynosi 200,-zł.

W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu z właścicielem a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się dnia 10 czerwca 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4 , pokój nr 12 o godz. 10 20

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 czerwca 2010 r. na konto BS Chojna
nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4, telefon 091 414-14- 85 wew.60.

 

 

 

Z-ca Burmistrza

 

mgr Wojciech Długoborski

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 06-05-2010 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 30-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 06-05-2010 14:26