Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 1


UCHWAŁA NR XLV/ /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146)
oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2009 rok
oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym nieudzielania absolutorium Burmistrzowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielaniu absolutorium,
……………… się absolutorium Burmistrzowi Gminy Chojna za rok 2009.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

DRUK NR 1/XLV

PROJEKT

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 27-05-2010 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2010 08:32