herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad sesji


Porządek obrad

XLVII sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 29 czerwca 2010 r. GODZ. 10.00

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 1. Przedstawienie porządku obrad.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 1. Wnioski Komisji.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/337/2009 Rady Miejskiej
  w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
  na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Chojna na 2009 rok. druk nr 1/ XLVII

 • stanowiska Komisji Rady

 • dyskusja

 • podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
  druk nr 2
  / XLVII

 • stanowiska Komisji Rady

 • dyskusja

 • podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. druk nr 3/ XLVII

 • stanowiska Komisji Rady

 • dyskusja

 • podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/279/2009 Rady Miejskiej
  w Chojnie w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. druk nr 4/ XLVII

 • stanowiska Komisji Rady

 • dyskusja

 • podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. druk nr 5/ XLVII

 • stanowiska Komisji Rady

 • dyskusja

 • podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chojna do Stowarzyszenia
  pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”. druk nr 6/ XLVII

 • stanowiska Komisji Rady

 • dyskusja

 • podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (Pani M. Żołędziewska zam. Chojna) druk nr 7 / XLVII

 • stanowiska Komisji Rady

 • dyskusja

 • podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu
  w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. druk nr 8 /XLVII

 • stanowiska Komisji Rady

 • dyskusja

 • podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy Chojna.
  druk nr 9 /XLVII

 • stanowiska Komisji Rady

 • dyskusja

 • podjęcie uchwały

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 1. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

 1. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 26-06-2010 16:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2010 16:38