herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

zawiadomienie na posiedzenie Wspólne Komisji 28.06.2010 r.


Informacja
 Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie
odbędzie się w dniu 28 czerwca 2010 r. (poniedziałek) o godz. 14.00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/337/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Chojna na 2009 rok. druk nr 1/ XLVII

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok druk nr 2/ XLVII

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. druk nr 3/ XLVII

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
  nr XXX/279/2009 Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. druk nr 4/ XLVII

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. druk nr 5/ XLVII

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chojna
  do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”. druk nr 6/ XLVII

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
  na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie
  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (Pani M. Żołędziewska zam. Chojna) druk nr 7 / XLVII

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. druk nr 8 /XLVII

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy Chojna. druk nr 9 /XLVII

 1. Wolne wnioski.

 1. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 26-06-2010 16:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2010 16:54