Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 8m. Chojna w działce nr 36/10 o pow. 7291m2, oraz w działce nr 36/11 o pow.7673m2.


Chojna, dnia 26.07.2010r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 8m. Chojna w działce nr 36/10
o pow. 7291m2, oraz w działce nr 36/11 o pow.7673m2.

Zapis w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna -„Tereny budowlane- funkcja usługowa”. Zgodnie ewidencją gruntów i budynków działki sklasyfikowane jako Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane.

cena wywoławcza (dz. 36/10) 90.000,00zł wadium 9.000,00zł

Minimalne postąpienie 900,00zł

cena wywoławcza (dz. 36/11) 90.000,00zł wadium 9.000,00zł

Minimalne postąpienie 900,00zł

Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie naliczony podatek od towarów i usług
(VAT) w wysokości 22%.

Przetargi odbędą się w dniu 10 września 2010r. o godz.10.00 i godz.10.15 w Urzędzie Miejskim
w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 6.09.2010r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8)
tel. 414 10 35 wew. 61.

Płatne po ukazaniu się ogłoszenia zgodnie z przedłożoną fakturą.

GMINA CHOJNA jest płatnikiem podatku VAT NIP 858-172-61-44

Z-ca Burmistrza

Wojciech Długoborski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 26-07-2010 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 26-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 26-07-2010 14:40