Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami innymi niemieszkalnymi tworzącymi jeden kompleks o łącznej pow. użytkowej 510m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 191/15 o pow. 2220m2, położona w obrębie nr 6 miasta Chojna, ul. Kościuszki (centrum miasta).


 

 

Chojna, dnia 27.07.2010r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami innymi niemieszkalnymi tworzącymi jeden kompleks o łącznej pow. użytkowej 510m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 191/15 o pow. 2220m2, położona w obrębie nr 6
miasta Cho
jna, ul. Kościuszki (centrum miasta).

 

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - „Tereny budowlane”. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako „Bi”- inne tereny zabudowane.

 

Dojazd do nieruchomości zapewniony jest poprzez ustanowienie służebności przechodu
i przejazdu na działce nr 191/16 stanowiącej własność Gminy Chojna. Ponadto teren, na którym znajduje się niniejsza działka wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 78 „Stare Miasto” i podlega nadzorowi konserwatorskiemu.

 

cena wywoławcza wynosi 420.000,00zł wadium: 42.000,00zł

minimalne postąpienie 4.200,00zł

 

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535z 2004r.ze zmianami).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2010r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej
do dnia 27.09.2010r.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości uczestnika a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt ewentualnych nierozpoznanych urządzeń infrastruktury technicznej w porozumieniu z ich właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8)
tel. 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 26-07-2010 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 26-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 26-07-2010 14:44