Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 8 miasta Chojna (2)

 Chojna, dnia 3.08.2010r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

działka nr 36/147 o pow.8302m2, KW 49738

działka nr 36/148 o pow.6803m2, KW 49739

działka nr 36/219 o pow. 3685m2 w udziale do 2/5 części, KW 49758

działka nr 36/220 o pow.2492m2 w udziale do 2/5 części, KW 49758

położonych w obrębie 8 miasta Chojna. Pierwsze dwie nieruchomości zabudowane są budynkami innymi (hangary samolotowe) o pow. użytkowej 668m2 każdy. Natomiast kolejne dwie nieruchomości stanowią drogę dojazdową o nawierzchni z płyt betonowych, do nieruchomości zabudowanych ww. hangarami.

 

Zapis w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna –„Tereny budowlane”. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomości sklasyfikowane są jako „Ba”
oraz  „dr”.

 

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535z 2004r. ze zmianami).

 

Sprzedaży podlegają wszystkie nieruchomości łącznie, których

cena wywoławcza wynosi  236.000,00zł                                           wadium  23.600,00zł

minimalne postąpienie 2.360,00zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2010r. o godz. 11.15 w Urzędzie Miejskim w Chojnie
ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.  

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej
do dnia 13.09.2010r.  

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu
z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8)
tel.  414 10 35 wew. 61.

 

                                                                                                                            Z-ca Burmistrza

                                      

                                                                                                                       Wojciech Długoborski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 03-08-2010 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 03-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 03-08-2010 11:55