Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA ROKOWANIA na sprzedaż dwóch nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 8 m.Chojna działka nr 38/29 o pow. 3921m2, KW 38712 oraz działka nr 38/30 o pow.4486m2, KW 38713.


Chojna, dnia 5.08.2010r.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA ROKOWANIA

na sprzedaż dwóch nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 8 m.Chojna

działka nr 38/29 o pow. 3921m2, KW 38712 oraz działka nr 38/30 o pow.4486m2, KW 38713.

Zapis w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna -„Tereny budowlane- funkcja przemysłowo-usługowa”. Zgodnie ewidencją gruntów
i budynków działki sklasyfikowane jako Bp. Przez działkę nr 38/29 przebiega linia energetyczna SN.

cena wywoławcza (dz.38/29) 40.000,00zł zaliczka 4.000,00zł

cena wywoławcza (dz.38/30) 50.000,00zł zaliczka 5.000,00zł

Do ceny osiągniętej w wyniku rokowań zostanie naliczony podatek od towarów i usług
(VAT) w wysokości 22%.

Rokowania odbędą się w dniu 27.09.2010r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna (pok. nr 12).

Wpłaty zaliczki należy dokonać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002
lub w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 1) w terminie do dnia 23.09.2010r.

Osoby, które chcą wziąć udział w rokowaniach winny złożyć pisemne zgłoszenie wraz z kopią wpłaty zaliczki w wysokości jw. w zamkniętej kopercie z napisem ”Rokowania - obręb 8 m. Chojna” w terminie do dnia 23.09.2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna (pok. nr 12).

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej się lub firmę i jej siedzibę

  • datę sporządzenia zgłoszenia,

  • oświadczenie, że zgłaszający się zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  • proponowany sposób realizacji zamierzonej inwestycji

Zaliczka ulega przepadkowi w przypadku wygrania rokowań i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, których oferty nie zostaną przyjęte wpłacona zaliczka zostanie zwrócona.

W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych lub podobnych propozycji dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowych rokowań ustnych z tymi uczestnikami, które odbędą się w terminie wskazanym przez organizatora rokowań.

Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 4.03.2010r., drugi przetarg nieograniczony w dniu 14.05.2010r., trzeci przetarg nieograniczony w dniu 23.07.2010r.

Burmistrz Gminy Chojna zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok.8) tel.(091) 4141035 wew.61.

Z-ca Burmistrza

Wojciech Długoborski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 06-08-2010 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 05-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2010 14:15