Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA NR XLVI/383 /2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2010 rok


UCHWAŁA NR XLVI/383 /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę 122 000 zł

z tego:

1) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) o kwotę 12 650 zł

-

-

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

750 -

75051 -

852 -

85219 -

Administracja publiczna

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pomoc społeczna

Ośrodki pomocy społecznej

5 000 zł

5 000 zł

7 650 zł

7 650 zł

2) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) o kwotę 79 200 zł

-

-

-

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

w tym:

rozdział

rozdział

010 -

01095 -

801 -

80110 -

852 -

85219 -

85295 -

Rolnictwio i łowiectwo

Pozostała działalność

Oświata i wychowanie

Gimnazja

Pomoc społeczna

Ośrodki pomocy społecznej

Pozostała działalność

2 000 zł

2 000 zł

25 000 zł

25 000 zł

52 200 zł

32 200 zł

20 000 zł

3) wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 150 zł

-

w dziale

o kwotę

rozdział

852 -

85219 -

Pomoc społeczna

Ośrodki pomocy społecznej

150 zł

150 zł

4) wydatki bieżące (wydatki na obsługę długu) o kwotę 30 000 zł

-

w dziale

o kwotę

rozdział

757 -

75702 -

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

30 000 zł

30 000 zł

§ 1.2. Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę 122 000 zł

z tego:

1) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) o kwotę 122 000 zł

-

-

-

-

-

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

w dziale

o kwotę

rozdział

010 -

01010 -

600 -

60011 -

750 -

75075 -

801 -

80110 -

900 -

90015 -

Rolnictwio i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i samitacyjna wsi

Transport i łączność

Drogi publiczne krajowe

Administracja publiczna

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Oświata i wychowanie

Gimnazja

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2 000 zł

2 000 zł

30 000 zł

30 000 zł

30 000 zł

30 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

40 000 zł

40 000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 09-08-2010 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2010 14:34