Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA NR XLVI/ 385 /2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXI/218/2008 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych


UCHWAŁA NR XLVI/ 385 /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXI/218/2008 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. l271, Nr 214, poz. 4806; z 2003 r,
Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXI/218/2008 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadania polegającego
na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXI/218/2008 z dnia 30 października 2008r. Rada Miejska w Chojnie, działając w oparciu o art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym przekazała Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie uprawnienia do realizacji zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych określonych Ustawą z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz.7 ze zmianami).

Ustawą z dnia 09 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych ( Dz. U. Nr 81, poz.530) dokonano zmiany w ustawie
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dodając art. 8 b w brzmieniu: „ Organ właściwy dłużnika może upoważnić w formie pisemnej swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.”

Powyższy przepis wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2010r. (zgodnie z art. 70 ustawy udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych).

Ponieważ, zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „organem właściwym dłużnika” jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego, to oznacza, iż ustawodawca przekazał burmistrzowi kompetencje do powierzania czynności związanych
z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania
i wydawania w tych sprawach decyzji.

Z powyższych względów uchwałę należało uchylić.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 09-08-2010 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2010 14:36