Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr XLVI/ 387 /2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna nieruchomości


U C H W A Ł A Nr XLVI/ 387 /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 ze zmianami) - Rada Miejska
w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Chojna od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Jednostka Gospodarcza Zasobu
w Gryfinie nieruchomości niezabudowanych, położonych: w obrębie Graniczna - działka
nr 67/4 o pow. 0,4670 ha, obrębie Bara - działka nr 1/14 o pow. 0,0468 ha i nr 1/13
o pow. 0,0972 ha oraz w obrębie Strzelczyn - działka nr 339/3 o pow. 0,0267 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chojny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XLVI/ 387 /2010 Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 czerwca 2010r.

W dniu 29 marca 2010 r. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
w Szczecinie Jednostka Gospodarcza Zasobu w Gryfinie złożyła propozycję nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Chojna - w trybie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nieruchomości drogowych, położonych w obrębach: Krzymów, Kamienny Jaz, Jelenin, Grzybno, Graniczna, Godków, Czartoryja, Bara, Narost, Mętno, Lisie Pole, Rurka, Strzelczyn, Stoki, Barnkowo
i Kaliska.

Burmistrz Gminy Chojna zgodnie z uzyskaną opinią, co do zasadności nabycia przedmiotowych nieruchomości pismem z dnia 10 maja 2010 r. udzielił odpowiedzi dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie, iż wyraża wstępne zainteresowanie przejęciem czterech zaoferowanych nieruchomości, położonych: w obrębie Graniczna - działka nr 67/4 o pow. 0,4670 ha, obrębie Bara - działka nr 1/14 o pow. 0,0468 ha i nr 1/13 o pow. 0,0972 ha oraz w obrębie Strzelczyn - działka nr 339/3 o pow. 0,0267 ha, mogących służyć realizacji własnych zadań gminy, w szczególności z zakresu dróg gminnych.

Ww. nieruchomości mają charakter niezbędny dla układu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwach: Graniczna i Barach natomiast nieruchomość, położona w obrębie Strzelczyn oznaczona nr działki 339/3 o pow. 0,0267 ha stanowi wjazd do działki własnej gminy oznaczonej nr 339/2 zabudowanej hydrofornią.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie istnieją formalnoprawne przesłanki do przejęcia wyżej wymienionej nieruchomości.

W tym stanie rzeczy przyjęcie proponowanego projektu uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 09-08-2010 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2010 14:49