Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

informacja o komisji komunalnej

 

Informacja

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Handlu, Usług, Ochrony Mienia i Praworządności odbędzie się
w dniu 15 września 2010 r. (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Chojnie, ul. Jagiellońska 2.

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 

 1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniach: 26 maja 2010 r.,
  28 czerwca 2010 r. i 12 sierpnia 2010 r.

 

 1. Rozpatrzenie skargi Pani H. Wierzbickiej zam. Chojna, ul. Rogozińskiego.

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
  radnej Barbary Andrzejczyk. druk nr 1/L

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chojna do realizacji projektu
  pod nazwą: „Zapewnienie na terenie gminy Chojna dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności”
  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. druk nr 2/L

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celuprzekształcenia
  w jednostkę budżetową
  . (Przedszkole Miejskie) druk nr 3/L

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów
  i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian
  w tym planie oraz ich zatwierdzania. druk nr 4/L

 

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2010 roku.

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. druk nr 5/L

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XLIV/365/2010 Rady Miejskiej
  w Chojniez dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. druk nr 6/L

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XL/337/2009 Rady Miejskiej
  w Chojnie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
  na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Chojna na 2009 rok. druk nr 7/L

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chojna. druk nr 8/L

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/395 Rady Miejskiej
  w Chojnie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. druk nr 9/ L

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna nieruchomości. (ANR – Godków, Grzybno) druk nr 10/L

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej. (A. A. Durejko, zam. Chojna) druk nr 11/L

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (J. Saja, zam. Chojna) druk nr 12/L

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (K. Lisowski, zam. Chojna) druk nr 13/L

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chojna na lata 2009-2032”. druk nr 14/L

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapoznania się z Protokołem Komisji Rewizyjnej
  wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi. (dot. przydzielenia mieszkania osobie nieuprawnionej) druk nr 15/L

 

 1. Wolne wnioski.

 

 1. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 10-09-2010 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2010 13:22