Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 201/5 o pow. 0,0600 ha, położonej w obrębie Brwice.

Chojna, dnia 23 września 2010 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 201/5 o pow. 0,0600 ha, położonej w obrębie Brwice. Sąd Rejonowy
w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą SZ1Y/00041440.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów nieruchomość posiada użytek - Bp R-IIIa.
Zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy, nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

CENA WYWOŁAWCZA wynosi - 15 000,-zł - WADIUM - 1 500zł

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 22 % podatek VAT.

Minimalne postąpienie wynosi 200,-zł.

 

Kupujący dokona na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości

Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się dnia 29 października 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4 , pokój nr 12 o godz. 10 00 .

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 26 października 2010 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4), telefon 91 414-14- 85 wew.60

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 27-09-2010 07:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 27-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 27-09-2010 07:45