Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 8 - obligacje


-PROJEKT-

DRUK NR LIII/ 8

UCHWAŁA NR LIII/…../2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia października 2010 roku

w sprawie: zmiany Uchwały NR XLVII/393/2010 Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”b” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2
i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale NR XLVII/393/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie emisji obligacji komunalnych wprowadza się następujące zmiany:

- § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

a) „Przebudowę i rozbudowę budynku Przedszkola Miejskiego przy ulicy Wilsona w Chojnie”

- kwota do uruchomienia - 1.308.000,00 zł (końcowe rozliczenie finansowe),

b) „Budowę kanalizacji sanitarnej od przepompowni PSL - 1 na lotnisku do miejscowości Kaliska”

- kwota do uruchomienia - 500.000,00 zł,

c) „Kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP”

- kwota do uruchomienia - 550.000,00 zł,

d) „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz

przepompowni ścieków w miejscowości Grzybno”

- kwota do uruchomienia - 325.000,00 zł,

e) „Remont i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Zatoń Dolna”

- kwota do uruchomienia - 111.000,00 zł,

f) „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie”

- kwota do uruchomienia - 241.000,00 zł,

g) „Przebudowę ulic gminnych w m. Chojna na terenie byłego lotniska wojsk radzieckich w Chojnie:

- droga gminna nr 427014 Z ul. Narciarska

- droga gminna nr 427042 Z ul. Żwirki i Wigury

- droga gminna nr 427028 Z ul. Sikorskiego

- droga gminna nr 427034 Z ul. Transportowa

- droga gminna nr 427018 Z ul. Parkowa

- kwota do uruchomienia - 1.656.000,00 zł,

h) „Nadbudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie

- kwota do uruchomienia - 425.000,00 zł,

i) „Remonty dróg i chodników w mieście i Gminie Chojna”

- kwota do uruchomienia - 567.000,00 zł,

j) „Remonty budynków i lokali komunalnych”

- kwota do uruchomienia - 217.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z § 2 Uchwały NR LII/437/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały NR XLIV/365/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Burmistrz Gminy Chojna przedkłada nowe brzmienie w/w § 2 tj. „rozszerzenie katalogu celów”, na które mogą być przeznaczone planowane przychody z emisji obligacji komunalnych (m.in. na remonty dróg i chodników, remonty świetlic wiejskich i placówek oświatowych).

Chojna, październik 2010 r.

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 27-10-2010 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2010 14:32