herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad sesji


Porządek obrad

LIII sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 28 października 2010 r. GODZ. 10.00

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Wnioski Komisji.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chojnie. druk nr 1/LIII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2010-2015. druk nr 2/LIII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (H. Suszko, zam. Chojna) druk nr 3/LIII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. (PKP Szczecin, Obr. Lisie Pole) druk nr 4/LIII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie komunalizacji nieruchomości niezabudowanych, położonych w m. Chojna, obręb2. druk nr 5/LIII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
  druk nr 6/LIII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XLIV/365/2010 Rady Miejskiej
w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. druk 7/LIII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/393/2010 Rady Miejskiej
w Chojnie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. druk nr 8/LIII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. druk nr 9/LIII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chojna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
druk nr 10/LIII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku
  od nieruchomości na rok 2011. druk nr 11/LIII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego
  na rok 2011. druk nr 12/LIII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ceny drewna do obliczenia podatku leśnego na rok 2011. druk nr 13/LIII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych ?na 2011 rok. druk nr 14/LIII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości na terenie Gminy Chojna do specjalnej strefy ekonomicznej. druk nr 15/LIII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 2. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 27-10-2010 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2010 14:39