Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 1 - sprzedaż w drodze bezprzetargowej


DRUK 1 /LII PROJEKT

U C H W A Ł A Nr LII/ /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 14 października 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej
w obrębie Nawodna gm. Chojna.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U .z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust.2 pkt 6, ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651)
- Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Dominiki Stein nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 228/1 o pow.77m2, położonej
w obrębie ewidencyjnym Nawodna gm. Chojna, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej jej własność.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr LII/ /2010 Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 14 października 2010r.

Pani Dominika Stein zam. Nawodna wystąpiła z wnioskiem o sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 228/1
o pow. 77m2, położonej w obrębie Nawodna gm. Chojna, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej numerem 228/2 o pow.0,12007ha stanowiącej jej własność.

Wnioskowana działka nie może stanowić samodzielnej nieruchomości ze względu
na powierzchnię. Działka o nr 228/1 w połączeniu z działką własną Pani Dominiki Stein pozwoli na racjonalne zagospodarowanie i wykorzystanie terenu.

W tym stanie rzeczy przyjęcie proponowanego projektu uchwały jest uzasadnione.

0x01 graphic

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 27-10-2010 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2010 14:45