Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 4 - kredyt


PROJEKT

DRUK NR LII/ 4

UCHWAŁA NR LII/ /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia października 2010 roku

w sprawie: zmiany Uchwały NR XL/337/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia
29 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Chojna na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale NR XL/337/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących

pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Chojna na 2009 rok § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2.” Ustala się następujące warunki zaciągania kredytu:

  1. Okres spłaty kredytu:

- grudzień 2015 r. - 2.000.000,00 zł

2. Spłata kredytu sfinansowana zostanie z dochodów własnych Gminy Chojna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z Uchwałą NR XL/337/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Chojna na 2009 rok, w dniu 30 grudnia 2009 roku Gmina Chojna podpisała
z Bankiem Spółdzielczym w Chojnie umowę o obrotowy kredyt rewolwingowy do kwoty 2.000.000,00 zł
z terminem spłaty przypadającym na dzień 30.06.2010 roku.

Zadłużenie Gminy Chojna z tytułu zaciągniętego kredytu w rachunku kredytowym wynosi 1.979.642,55 zł.

Dochody budżetu Gminy Chojna z tytułu sprzedaży majątku gminnego zaplanowano w 2010 roku
w wysokości 5.071.000,00 zł, natomiast na dzień 30.09.2010 roku plan sprzedaży został zrealizowany
na poziomie 27,9 % planu rocznego (tj. 1.414.430,58 zł).

Informacja Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej o rozstrzygniętych przetargach na sprzedaż następujących nieruchomości:

- nr 208/2 o pow. 0,71 ha, położona w obrębie Jelenin - cena 10 100 zł,

- nr 295 o pow. 0,38 ha, położona w obrębie Garnowo - cena 15 200 zł,

- nr 38/29 o pow. 0,3950 ha i nr 38/30 o pow. 0,4486 ha, położone w m. Chojna, obręb 8 - cena 130 000 zł,

- nr 36/94 o pow. 0,3950 ha, położona w m. Chojna, obręb 8 - cena 50 500 zł,

- działki w obrębie 8 m. Chojna (5 hangarów i dwie drogi dojazdowe)- cena 555 500 zł,

- działka nr 191/15 o pow. 0,2220 ha - cena 800 000 zł.

Łącznie w październiku wpływy ze sprzedaży wynosić będą: 1 561 300 zł.

Chojna, październik 2010 r.

Sporządził:

1. Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej - Małgorzata Juzyszyn

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 27-10-2010 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2010 14:46