herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad


Porządek obrad

LIV sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 10 LISTOPADA 2010 r. GODZ. 10.00

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z L sesji.

 4. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Wnioski Komisji.

 1. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2009.

- Burmistrza Gminy Chojna

- Z-cy Burmistrza Gminy Chojna

- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnie

- Radnych Rady Miejskiej w Chojnie

- pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie, kierowników jednostek budżetowych, kierowników zakładów budżetowych, prezesa spółki prawa handlowego ze 100 % udziałem Gminy Chojnam, samorządowej instytucji kultury.

 1. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie z realizacji uchwały
  Nr XLIX/413/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli odnośnie spełnienia warunków umożliwiających skorzystanie z umorzenia części pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej.

- dyskusja

 1. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie z realizacji uchwały
  Nr LI/434/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Centrum Kultury w Chojnie.

- dyskusja

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
druk nr 1/LIV

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. (K. Kazimierczak zam. Chojna - działalność pocztowa) druk nr 2/LIV

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Chojna
  z organizacjami pozarządowymi na rok 2011”. druk nr 3/LIV

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 2. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 05-11-2010 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-11-2010 11:05