Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała nr 448 - podatek rolny na 2011


U C H W A Ł A NR LIII/ 448 /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie obniżenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego na rok 2011.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz.458 oraz z 2010r. Nr 96, poz.620) w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ( M.P. Nr 76, poz. 960) uchwala się co następuje:

§ 1. W oparciu o średnią krajową cenę skupu żyta opublikowaną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. przyjmuje się stawkę
34,10. za 1 dt. żyta jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2011 na obszarze gminy tj.: 85,25. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych i 170,50. od 1 ha gruntów pozostałych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXVII/310/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego na rok 2010 ( Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 90, poz. 2490).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kowalczyk

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 6 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym - podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a w myśl art. 6 ust. 1, pkt 2 podatek rolny od 1 ha gruntów pozostałych wynosi równowartość 5 q żyta - obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy.

Zgodnie z art. 4 ust.1 podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

  1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

  1. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów
    i budynków.

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Średnia cena skupu żyta za trzy kwartały 2010 r. została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 960) w wysokości 37,64 zł. za 1 dt. .

Na rok 2011 została przyjęta stawka 35,00 zł za 1 dt. (dt. = q.).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 15-12-2010 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2010 11:57