Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Podatek transportowy


UCHWAŁA Nr LIII/ 450 /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620 )
w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. ( M.P. Nr 55, poz. 755 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy w wysokości:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej;

 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 592,00 zł.

 1. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 822,00 zł.

 1. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1316,00 zł.

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
  z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów ;

 1. od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 1513,00 zł.

 1. powyżej 5,5 ton i poniżej 12 ton 1536,00 zł.

 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
  z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

 1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

 1. od 7 ton do 10 ton włącznie 659,00 zł.

 2. powyżej 10 ton poniżej 12 ton 713,00 zł.

 1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą i równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności
  od liczby osi pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia;

 1. mniejszej niż 30 1207,00 zł.

 2. równej lub wyższej niż 30 1536,00 zł.

§ 2. Podatek od środków transportowych należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego
lub na konto Urzędu: w Banku Spółdzielczym Chojna.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXVII/312/2009
z dnia 12 listopada 2009 r.( Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 90, poz.2492).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych w art.10 ust. 1 , 2 i 3 nadaje radom gmin upoważnienie do określania wysokości stawek podatku od środków transportowych, z tym, że: podatek ten nie może przekroczyć rocznie górnego limitu stawek ustalonych w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku ( M.P. Nr 55, poz. 755) oraz w myśl art. 12 b stawki określone w załącznikach nr 1-3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , począwszy od 2004 roku ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu EURO na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu EURO w roku bazowym.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 15-12-2010 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2010 11:59