Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała nr 449 - podatek leśny


U C H W A Ł A NR LIII/ 449 /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie ustalenia ceny drewna do obliczenia podatku leśnego na rok 2011.

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz.1365 i Nr 179, poz.1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620) w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r. (M. P. z 2010 r. Nr 78, poz. 970) uchwala się, co następuje :

§ 1. W oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna opublikowaną w komunikacie Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. przyjmuje się stawkę 154,65. za 1 m 3 jako podstawę do naliczenia podatku leśnego na rok 2011 na obszarze gminy tj. 34,0230.

za 1 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXVII/313/2009 z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia ceny drewna do obliczenia podatku leśnego na rok 2010
(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 90, poz. 2493).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kowalczyk

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% ( art. 4 ust. 3)

Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2010 r. została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 r. ( M.P. Nr 78, poz. 970).

Przyjęto cenę drewna do obliczenia podatku leśnego na rok 2011 na poziomie ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 15-12-2010 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2010 12:01