Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 1 - obligacje


-PROJEKT-

DRUK NR ……………

UCHWAŁA NR III/……../2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia grudnia 2010 roku

w sprawie: zmiany Uchwały NR II/9/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany Uchwały NR XLIV/365/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „b” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia
29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) Rada Miejska
w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale NR II/9/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały NR XLIV/365/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
(z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2010 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

U Z A S A D N I E N I E

Zmiana brzmienia § 3 Uchwały NR II/9/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały NR XLIV/365/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu podyktowana jest tym, iż na dzień 27 grudnia 2010 roku planowana jest emisja serii A 10: obligacje 2-letnie na kwotę 1.900.000,00 zł. Zgodnie z brzmieniem uchwały „kierunkowej” z 29 kwietnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu serie A 10 - I 10 winny być wyemitowane nie później niż do 31 grudnia 2010 roku. Z uwagi na fakt, iż serie F 10 - I 10 nie będą wyemitowane w roku bieżącym, bardzo istotna jest data wejścia w życie Uchwały Nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 16 grudnia 2010 roku, tj. po emisji serii A 10.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 28-12-2010 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2010 08:56