Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie Lisie Pole

Chojna, dnia 5 stycznia 2011 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie Lisie Pole.

 

- działka nr 264 o pow. 0,0600 ha, zabudowana, KW - 42269.

 

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów nieruchomość posiada użytek Bi.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 12 300,-zł WADIUM - 1300,-zł

minimalne postąpienie wynosi 200,-zł.

 

Nieruchomość jest ogrodzona.

W celu uzyskania dostępu do drogi publicznej (krajowej nr 31)

nabywca działki nr 264 obowiązany będzie ustanowić nieodpłatnie na czas nieoznaczony służebność gruntową na nabytej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 267 w pasie o szerokości 5 m i długości 25 m.

 

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu z właścicielem a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się dnia 24 lutego 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4 , pokój nr 12 o godz. 10 30 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 lutego 2011 r. w kasie tut. Urzędu (parter - pokój nr 1) lub na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 4, telefon 91 414-14- 85 wew.60.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 20-01-2011 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 20-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 20-01-2011 09:01