Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 4 Stawki za wodę i ścieki Krzymów i Czartoryja

 

 

UCHWAŁA   Nr  V/     /2011 

Rady Miejskiej w  Chojnie

z dnia  21  lutego 2011 r.

 

w sprawie  ustalenia cen i stawek dla  zbiorowego  zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24a. ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzenie ścieków dla miejscowości Krzymów i Czartoryja:

  1.  za 1m3 pobranej wody w wysokości:

-   taryfowa grupa odbiorców - gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług – pobierających wodę z ujęć zarządzanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie w wysokości 2,80 zł netto + VAT,.

 

   2. za 1 m3 odebranych ścieków w wysokości:

 - taryfowa grupa odbiorców - gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług – odprowadzający ścieki do kanalizacji sanitarnej zarządzanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie w wysokości 3,77 zł  netto + VAT

 

   3.pozostałe grupy taryfowe pozostają bez zmian zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Stawki obowiązywać będą od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             

                                                                                                  Przewodniczący   Rady

 

                                                                                                   Kazimierz Komorzycki

 

 

 

`

                                                                                                            Załącznik do Uchwały

                                                                                                     Nr  V /        /2011 

                                                                                                                   Rady Miejskiej w  Chojnie

                                                                                                                   z dnia  21 lutego  2011 r.

                     
Uzasadnienie

 

 Do uchwały w sprawie ustalenia cen i stawek dla  zbiorowego  zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

 

Na podstawie art. 24, ust. 1 oraz art. 24a ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) zwanej dalej ustawą Wodociągi Zachodniopomorskie sp. z o.o.  w Goleniowie złożyły wniosek  o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków w miejscowościach Krzymów i Czartoryja.

Proponowane stawki za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków są na poziomie stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Chojnie w dniu 10.11.2010 r. uchwałą nr LIV/453/2010, która obowiązuje do dnia 31.12.2011 r.

Wniosek został złożony z uwagi na podjęcie nowej działalności przez Wodociągi Zachodniopomorskie na terenie Gminy Chojna w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

W związku z powyższym zgodnie z art. 24a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków niezbędne jest zatwierdzenie taryfy na okres 18 miesięcy ze stawkami aktualnie obowiązującymi na terenie gminy.

 

 

 

 

 

 

Sporzadził:

Jan Będzak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 14-02-2011 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2011 12:36