Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 15 - dot. wezwanie GS SCh w Chojnie

Uchwała Nr VI/……./2011

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 24 marca 2011 r.

 

w sprawie        rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa skierowanego
przez Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Chojnie do Rady Miejskiej
w Chojnie.

 

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.      Po zapoznaniu się z opiniami:

1. Komisji Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Handlu, Usług, Ochrony Mienia i Praworządności, (zał. nr 1)

2. Radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Chojnie, (zał. nr 2)

w sprawie „wezwania do usunięcia naruszenia prawa”, stanowiącego wniosek Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Chojnie kierowany do Rady Miejskiej
w Chojnie o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr IV/35/2011
z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości – Rada Miejska w Chojnie odmawia uchylenia w/w uchwały w całości.

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się, poprzez zawiadomienie Wnioskodawcy, Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                           Kazimierz Komorzycki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 22-03-2011 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2011 10:32