herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE nr VII/11/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Porządkowego dla cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chojna 2011-04-27 14:23
UCHWAŁA Nr VII/10/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia kwietnia 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 1b, położonego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 33a 2011-04-27 14:22
UCHWAŁA Nr VII/9/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia kwietnia 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym, położonej w Chojnie przy ul. Skwer Jagielloński 5 2011-04-27 14:20
UCHWAŁA NR VII/8/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. 2011-04-27 14:19
UCHWAŁA NR VII/7/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w 2011 roku. 2011-04-27 14:18
UCHWAŁA NR VII/6/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia ??? kwietnia 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2011-04-27 14:17
UCHWAŁA Nr VII/5/2011 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Godkowie 33, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, ul. Żwirki i Wigury 10 2011-04-27 14:17
UCHWAŁA Nr VII/4/2011 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Lisim Polu 129, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej 93. 2011-04-27 14:16
UCHWAŁA Nr VII/3/2011 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Godkowie. 2011-04-27 14:14
UCHWAŁA Nr VII/2/2011 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Lisim Polu. 2011-04-27 14:13
UCHWAŁA Nr VII/1/2011 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Strzelczynie. 2011-04-27 14:08