herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad sesji


Porządek obrad

VII sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 28 kwietnia 2011 r. GODZ. 11.00

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.

4. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski Komisji.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy Chtomskiej w Strzelczynie. druk nr 1 /VII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Lisim Polu. druk nr 2/VII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Godkowie. druk nr 3/VII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia szkoły filialnej w Lisim Polu 129, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej 93.
druk nr 4/VII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia szkoły filialnej w Godkowie 33, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie,
ul. Żwirki i Wigury 10. druk nr 5/VII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. druk nr 6/VII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcia uchwały

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w 2011 roku. druk nr 7/VII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. druk nr 8/VII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym, położonej w Chojnie przy ul. Skwer Jagielloński 5.
druk nr 9/VII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 1b, położonego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 33a. druk nr 10/VII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

-podjęcie uchwały

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu porządku na terenie cmentarzy komunalnych w Gminie Chojna. druk nr 11/VII

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

-podjęcie uchwały

19. Wyrażenie opinii w sprawie zakupu nieruchomości stanowiącej własność gminy Chojna przez spółkę akcyjną Si Power z przeznaczeniem pod elektrownię fotowoltaiczną.

20. Wyrażenie opinii w sprawie ustanowienia strefy ciszy na Jeziorze Jeleńskim.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 27-04-2011 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 27-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2011 14:06