Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzecie nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Chojna ul. Jodłowa


 

 

Chojna, dnia 12. maja 2011 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzecie nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Chojna

 

 

ul. Jodłowa:

 

- działka nr 54/5 o pow. 0,0916 ha - rodzaj użytku R III a

CENA WYWOŁAWCZA - 35 000, -zł WADIUM - 3 500,- zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 400,-zł,

Przez przedmiotową działkę przebiega napowietrzna linia energio-energetyczna

 

- działka nr 54/9 o pow. 0,1195 ha - rodzaj użytku R III a

CENA WYWOŁAWCZA - 45 000, -zł WADIUM - 4 500,- zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 500,-zł,

Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest słup SN oraz przebiega napowietrzna linia energio-energetyczna.

Do cen osiągniętych w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

Zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy są to tereny przewidziane pod zabudowę budynków mieszkalnych, jednorodzinnych.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu z właścicielem a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARGI odbędą się dnia 30 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12 od godz. 10 00 co 10 min.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 27 czerwca 2011 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 6), telefon
091 414-14- 85 wew. 31 ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 13-05-2011 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Piotr Radziszewski 13-05-2011 09:13