Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojnaogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości , położonych w obrębie 8 miasta Chojna

Chojna, dnia 11.05.2011r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Chojnaogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości , położonych w obrębie 8 miasta Chojna:

działka nr 36/97 o pow. 4222m2, KW 44159,

działka nr 36/95 o pow.4350m2, KW 44161.

 

Są to nieruchomości zabudowane budynkami innymi niemieszkalnymi (hangary samolotowe)

o pow. użytkowej 238,71m2 i 242,73m2.

Zapis w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna – Tereny budowlane. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomości sklasyfikowane są jako „Bi”.

 

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535z 2004r. ze zmianami).

 

cena wywoławcza dz. 36/97 – 88.662,00zł wadium 8.862,00zł

minimalne postąpienie 890,00zł

 

cena wywoławcza dz. 36/95 - 91.350,00zł wadium 9.135,00zł

minimalne postąpienie 920,00zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2011r. o godz. 10.30 i godz.10.45 wUrzędzie Miejskim
w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.  

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej
do dnia 18.06.2011r.  

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu
z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8)
tel.  414 10 35 wew. 61.

 

                                                                                                           

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 13-05-2011 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 13-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Piotr Radziszewski 13-05-2011 14:39