herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad sesji


Porządek obrad

VIII sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 29 czerwca 2011 r. GODZ. 11.00

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady.

  4. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

  5. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

  6. Interpelacje i zapytania radnych.

  7. Wnioski Komisji.

  1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2010 r. druk nr 1/VIII/2011

- przedstawienie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2010 rok;

- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2010 rok.

- przedstawienie uchwały RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania
Burmistrza Chojny z wykonania budżetu za 2010 rok

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna

z tytułu wykonania budżetu za rok 2010. druk nr 2/VIII/2011

- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Chojna za 2010 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2010 rok

- przedstawienie uchwały RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

- dyskusja

- podjęcie uchwały

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
druk nr 3/VIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
druk nr 4/VIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2011-2022. druk nr 5/VIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do udzielania pożyczek
w roku budżetowym. druk nr 6/VIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i
wynagrodzenia za inkaso. druk nr 7/VIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. ( M.A. Mak) druk nr 8/VIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. (R. Ceglarek) druk nr 9/VIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. (B. A. Stypczyńscy) druk nr 10/VIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. (M. Kuniewicz) druk nr 11/VIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. (W. Zielinkiewicz) druk nr 12/VIII

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. (SI POWER SA) druk nr 13/VIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat
za
świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar prowadzone przez Gminę Chojna. druk nr 14/VIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych.
druk nr 15/VIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
druk nr 16/VIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej
z przeprowadzonej kontroli działania Burmistrza Chojny w sprawie poprawności wypłaty

w 2010 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielom gminnych placówek oświatowych. druk nr 17/VIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej
z przeprowadzonej kontroli w sprawie zasadności dofinansowania zakupu opału do ogrzewania obiektów sportowych. druk nr
18/VIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

26. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Chojnie.

- przedstawienie treści pisma;

- zapoznanie się z opinia prawną;

- zajęcie stanowiska.

27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

28. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

29. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 22-06-2011 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2011 13:16