herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Informacja o komisji finansowej


INFORMACJA

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej, Rolnictwa i Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego odbędzie się w dniu 28 CZERWCA 2011 R. (WTOREK)
o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 27 kwietnia 2011 r.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2010 r. druk nr 1/VIII/2011

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
druk nr 3/VIII/2011

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
druk nr 4/VIII/2011

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna
na lata 2011-2022. druk nr 5/VIII/2011

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do udzielania pożyczek w roku budżetowym. druk nr 6/VIII/2011

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso. druk nr 7/VIII/2011

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. ( M.A. Mak) druk nr 8/VIII/2011

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. (R. Ceglarek) druk nr 9/VIII/2011

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. (B. A. Stypczyńscy) druk nr 10/VIII/2011

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. (M. Kuniewicz) druk nr 11/VIII/2011

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. (W. Zielinkiewicz) druk nr 12/VIII

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. (SI POWER SA) druk nr 13/VIII/2011

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar prowadzone przez Gminę Chojna.
druk nr 14/VIII/2011

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych.
druk nr 15/VIII/2011

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
druk nr 16/VIII/2011

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej
z przeprowadzonej kontroli działania Burmistrza Chojny w sprawie poprawności wypłaty
w 2010 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielom gminnych placówek oświatowych.
druk nr 17/VIII/2011

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej
z przeprowadzonej kontroli w sprawie zasadności dofinansowania zakupu opału do ogrzewania obiektów sportowych. druk nr 18/VIII/2011

20. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Chojnie.

21. Analiza procesu pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych przez Urząd Miejski w Chojnie.

22. Wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 22-06-2011 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2011 13:14