herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Ogłoszenie Stowarzyszenia Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich na wolne stanowisko pracownika ds. koordynowania projektów


Stowarzyszenie

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ul. Sprzymierzonych 8, 74-100 Gryfino

Ogłasza konkursu na stanowisko:

Pracownik ds. koordynowania Projektów

Wymagania niezbędne dla stanowiska pracy:

 1. Wykształcenie wyższe

 2. Obywatelstwo polskie;

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

 5. Doświadczenie co najmniej 3 miesięczne w pracy uwzględniającej zasady funkcjonowania administracji publicznej

 6. Znajomość tematyki z zakresu opracowywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przynajmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej

 2. Doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE

 3. Bardzo dobra znajomość obszaru LGD DIROW

 4. Znajomość procedur funkcjonowania organizacji społecznych

 5. Znajomość podejścia Leader w ramach PROW 2007-2013

 6. Znajomość oraz właściwa interpretacja przepisów prawnych z zakresu Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

 7. Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznych

 8. Dyspozycyjność

 9. Prawo jazdy

 10. Dokładność

 11. Bardzo dobra organizacja czasu pracy

 

Do zadań należy:

 1. Obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

 2. Organizacja pracy Rady stowarzyszenia oceniającej projekty;

 3. Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc oraz wniosków o płatność w ramach działania na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR:

 4. Przygotowanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną;

 5. Przygotowanie odpowiednich sprawozdań dla IW;

 6. Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów:

 7. Monitorowanie realizacji umów;

 8. Przygotowanie sprawozdań realizacji LSR dla Zarządu;

 9. Koordynowanie projektów współpracy:

 10. Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych realizacją projektów;

 11. Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc.

 12. poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,

 13. prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania.

 

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego;

 • Stałe, stabilne zatrudnienie na pełny etat;

 • Dobrą atmosferę w pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego wraz z oświadczeniem o niekaralności, jak również kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe na adres pocztowy Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich Ul. Sprzymierzonych 8, 74-100 Gryfino, z dopiskiem: konkurs Pracownik ds. koordynowania Projektów.

 

Informujemy, iż termin składania dokumentów mija 12 lipca 2011r o godz.15.30

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 24-06-2011 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Piotr Radziszewski 24-06-2011 08:35