Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z 5 działek, położonej w obrębie Barnkowo województwo zachodniopomorskie przy drodze krajowej Nr 26.

 

                                          Chojna, dnia  8 lipca  2011 r.

O G Ł O S Z E N I E

                                     Burmistrz  Gminy  Chojna ogłasza  pierwszy  nieograniczony  przetarg  ustny  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z 5 działek, oznaczonych w ewidencji gruntów następującymi numerami:  

 - nr  570/3 o pow. 0,2626 ha, rodzaj użytków Bp,Kw38965                               
- nr  570/4 o pow. 0,2200 ha,
rodzaj użytków Bp,Kw38966

- nr  570/5 o pow. 0,2270 ha, rodzaj użytków Bp,Kw38967                             
- nr  570/6 o pow. 0,2105 ha,
rodzaj użytków Bp,kw 38968

- nr  570/7 o pow. 0,2460 ha, rodzaj użytków Bp,kw 38969

 położonej  w obrębie Barnkowo województwo zachodniopomorskie przy drodze krajowej Nr 26.

Nieruchomość położona jest na terenie zrekultywowanego  wyrobiska. Od strony zachodniej graniczy ze skarpą.

Dla powyższej nieruchomości ze względu na klasę drogi dopuszczalny jest jeden zjazd
w rejonie działki nr 570/7 ( do uzgodnienia z zarządcą drogi) i ewentualnie droga wspomagająca (dojazdowa lub wewnętrzna do wszystkich działek).

CENA  WYWOŁAWCZA  wynosi -  190 000,-zł. -  WADIUM – 19 000,-zł                                        

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23 % podatek VAT .

Minimalne postąpienie wynosi 1 900,-zł.                                                           

Kupujący dokona w razie potrzeby  na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń  infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu z ich właścicielem a także  usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARGodbędzie się dnia 19 sierpnia  2011 r. o godz. 10 00
w
 Urzędzie Miejskim  w Chojnie  ul. Jagiellońska  4 , pokój nr  12.  

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium  w wysokości  podanej wyżej  oraz dowodu tożsamości  oferenta a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.                                            

WADIUM  należy wpłacić najpóźniej do dnia  16 sierpnia  2011 r. na konto BS Chojna  nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która  wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.   

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 6),                                 

telefon  91  414-14- 85 wew. 31.                       

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www. bip. chojna.pl

 

                                            Burmistrz

                                       mgr Adam Fedorowicz

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 11-07-2011 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Juzyszyn 08-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 11-07-2011 11:42