Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Porządek obrad sesji


Porządek obrad

X sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 29 WRZEŚNIA 2011 r. GODZ. 11.00

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady.

 4. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Wnioski Komisji.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015.
  druk nr 1/X/2011

- informacja Zespołu opiniującego kandydatów,

- wybór komisji skrutacyjnej,

- przeprowadzenie głosowania tajnego,

- ogłoszenie wyników oraz odczytanie uchwały stwierdzającej wybór

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2011 roku i informacja
  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna za I półrocze 2011 roku.

- dyskusja

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
druk nr 2/X/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
druk nr 3/X/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna
na lata 2011-2022. druk nr 4/X/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok. druk nr 5/X/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości przyległej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 17. druk nr 6/X/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. (PKP Chojna) druk nr 7/X/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

16. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. (PKP Godków) druk nr 8/X/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach, dla których Gmina Chojna
jest organem prowadzącym. druk nr 9/X/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/279/2009 Rady Miejskiej
w Chojnie w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. druk nr 10/X/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

19. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna.
druk nr 11/X/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

20. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ulic Jagiellońska - Ogrodowa - Towarowa w Chojnie. druk nr 12/X/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 23-09-2011 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 23-09-2011 12:37