herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad sesji


Porządek obrad

XI sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 27 PAűDZIERNIKA 2011 r. GODZ. 11.00

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady.

 4. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Wnioski Komisji.

 8. Informacja o działalności straży gminnych (miejskich) oraz oceny współpracy straży z Policją w Województwie Zachodniopomorskim w 2010 r. oraz ewidencja wyników działań Straży Miejskiej
  w Chojnie za okres styczeń - wrzesień 2011 rok.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok. druk nr 1/XI/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna
na lata 2011-2022. druk nr 2/XI/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  na rok 2012. druk nr 3/XI/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. druk nr 4/XI/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
  na 2012 rok. druk nr 5/XI/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego
na rok 2012. druk nr 6/XI/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ceny drewna do obliczenia podatku leśnego
na rok 2012. druk nr 7/XI/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/68/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym, położonej w Chojnie przy ul. Skwer Jagielloński 5. (M. Żebrowska) druk nr 8/XI/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. (PKP Chojna) druk nr 9/XI/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Chojnie. (Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd
w Szczecinie) druk nr 10/XI/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi w Gryfinie
przez Gminę Chojna. druk nr 11/XI/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

22. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 21-10-2011 18:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2011 18:45