Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Chojna - działka nr 199/1 o pow. 0,3328 ha, KW SZ1Y/00044030/5

Chojna, dnia 4 listopada 2011 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

BurmistrzGminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Chojna

- działka nr 199/1 o pow. 0,3328 ha, KW SZ1Y/00044030/5.

 

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów nieruchomość posiada użytek ŁVI i W. Nieruchomość położona jest w pobliżu rzeki Rurzycy, zadrzewiona samosiejkami, zakrzewiona, przy zachodniej granicy działki przebiega rów melioracyjny.


 CENA WYWOŁAWCZA - 35 000,00 zł WADIUM - 3 500,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 350,00 zł.

 

 

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki)
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 

PRZETARGodbędzie się dnia 16 grudnia 2011 r.w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12 o godz. 1135.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej powyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 grudnia 2011 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.   

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 8), telefon 91- 414-1485 wew. 61.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 07-11-2011 07:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2011 07:25