Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaję do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości,  stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości                 

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW – SZ1Y00057665/9

nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 82 położona w obrębie 1 m. Chojna

   Powierzchnia  nieruchomości   

                                       2,5969 ha

 

           Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie 1 miasta Chojna.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek -  RIIIa i RIIIb.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

 

 

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna -działka nr 82 oznaczona jest jako obszar rolnictwa.

 

Termin zagospodarowania              nieruchomości

__________________________

            Cena nieruchomości

 

55.000 zł

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

 

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

 

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie ,najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 82 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 

 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia          16 grudnia 2011 r.

 

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ( w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz z usunięciem
 z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją  ponosi  nabywca.

 

 

Chojna, dnia 4 listopada 2011 r.  

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 07-11-2011 07:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2011 07:29