Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: - 183 o pow. 0,06 ha, położonej w obrębie Strzelczyn. Sąd Rejonowy w Gryfinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą nr SZ1Y/00041411/9

 

 

Chojna, dnia 28 listopada 2011 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

BurmistrzGminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki:

- 183 o pow. 0,06 ha, położonej w obrębie Strzelczyn.

Sąd Rejonowy w Gryfinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą nr SZ1Y/00041411/9.

 

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów nieruchomość posiada użytek RIVb.

Nieruchomość położona jest na skarpie, mur oporowy o wys. około 0,5m z kamienia.        W części zachodniej rośnie dąb – wiek około 200 lat.

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojna nieruchomość oznaczona jest jako uprawy rolne, zabudowa zagrodowa.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 15 000,00 zł WADIUM - 1 500,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 150,00 zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

 

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki,
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 

PRZETARG odbędzie się w dniu 30 grudnia 2011 r. o godz. 1020 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej powyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 27 grudnia 2011 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.   

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 8), telefon                91 4141485 wew. 61.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 29-11-2011 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 29-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Piotr Radziszewski 29-11-2011 08:48