Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 1 miasta Chojna: - działka nr 82 o pow. 2,5969 ha, KW SZ1Y00057665/9

 

                                                                                  Chojna, dnia 19 grudnia 2011 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

BurmistrzGminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 1 miasta Chojna:

 

- działka nr 82 o pow. 2,5969 ha, KW SZ1Y00057665/9.

 

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów nieruchomość posiada użytek RIIIa i RIIIb.    Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna działka nr 82 oznaczona jest jako obszar rolnictwa.

 

 

 CENA WYWOŁAWCZA - 55 000,00 zł  WADIUM - 5 500,00

minimalne postąpienie wynosi 550,00 zł.

 

 

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARGodbędzie się dnia 10 lutego 2012 r.w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12 o godz. 1015.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej powyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 lutego 2012 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.   

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 8), telefon 91 414 1485 wew. 61.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 27-12-2011 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 27-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2011 08:49