herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad sesji

 

Porządek obrad

XIII sesji Rady Miejskiej w Chojnie

                                               w dniu 29 grudnia 2011 r.                            GODZ. 11.00

 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady.

4.      Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Wnioski Komisji.

 

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
druk nr 1/XIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna
na lata 2011-2022. druk nr 2/XIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2012.
druk nr 3/XIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 

11.    Rozpatrzenie projektu uchwaływ sprawie uchwalenia zmianywieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2012-2022. druk nr 4 /XIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 

12.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom na terenie Gminy Chojna. druk nr 5/XIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 

13.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. druk nr 6/XIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 

14.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
w przedmiocie zmiany granic miasta Chojna. druk nr 7/XIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 

 

15.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Chojna. druk nr 8/XIII/2011

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 

16.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17.   Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

18.   Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 27-12-2011 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2011 09:16