Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej hangarem samolotowym, położonej w obrębie 8m.Chojna w działce nr 36/160 o pow. 4640m2, ul. Przemysłowa, KW44143

 

         Chojna, dnia 3.01.2012r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojnaogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej hangarem samolotowym, położonej w obrębie 8m.Chojna
w działce nr 36/160 o pow. 4640m2, ul. Przemysłowa, KW44143.

 

Zapis w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna – tereny budowlane. Zgodnie ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Bi. 

 

cena wywoławcza 91.000,00zł                                                     wadium  9.100,00zł

 w tym: cena gruntu- 72.300,00zł

              cena obiektu- 18.700,00zł

 

minimalne postąpienie 910,00zł

 

 

Przetarg odbędzie się w dnia 16.02.2012r. o godz. 10.00 wUrzędzie Miejskim w Chojnie
ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.  

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002  najpóźniej do dnia 13.02.2012r.  

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika a w przypadku osoby prawnej aktualnego
dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.
Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8)
tel. 414 10 35 wew. 61.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 03-01-2012 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2012 11:20