Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 8m.Chojna w działkach: nr 36/10 o pow. 7291m2, KW SZ1Y/00038657/1 nr 36/11 o pow.7673m2, KW SZ1Y/00038658/8

 

Chojna, dnia 3.01.2012r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojnaogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 8m.Chojna w działkach:

nr 36/10 o pow. 7291m2, KW SZ1Y/00038657/1

nr 36/11 o pow.7673m2, KW SZ1Y/00038658/8

 

Teren nieruchomości utwardzony płytami betonowymi, kształt działek regularny. Uzbrojenie terenu- woda, kanalizacja, energia elektryczna – w zasięgu. Dostęp do nieruchomości dobry, drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej.

 

Zapis w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna – tereny budowlane. Zgodnie ewidencją gruntów i budynków działki sklasyfikowane jako Bp. 

 

cena wywoławcza (działka nr 36/10) 96.000,00zł                                       wadium  9.600,00zł

 minimalne postąpienie 960,00zł

 

cena wywoławcza (działka nr 36/11) 101.000,00zł                                   wadium  10.100,00zł

 minimalne postąpienie 1010,00zł

 

Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu dolicza się podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

 

Przetargi odbędą się dnia 16.02.2012r. o godz. 10.15 i 10.30 wUrzędzie Miejskim w Chojnie
ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.  

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002  najpóźniej
do dnia 13.02.2012r.  

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.
Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8)
tel. 414 10 35 wew. 61

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 04-01-2012 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 04-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2012 13:26