Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży (Lisie Pole)

 

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaję do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości                 

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW – SZ1Y/00041776/5

nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 755 położona w obrębieLisie Pole.

Powierzchnia  nieruchomości   

                                       0,30 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Lisie Pole.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytek - N.

Nieruchomość o nieregularnym kształcie, położona jest w znacznym zagłębieniu, porośnięta samosiejkami drzew i krzewów. Znaczna część drzew jest ponad dziesięcioletnia, co wiąże się z uzyskaniem zezwolenia na ich ewentualne usunięcie.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

 

 

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań    i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojna ww. nieruchomość oznaczona jest jako uprawy rolne, zabudowa zagrodowa.  

Termin zagospodarowania              nieruchomości

__________________________

Cena nieruchomości

 

 20 000 zł + 23% VAT

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu

lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

 

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

 

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie ,najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 755 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 

 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia         24 lutego 2012 r.   

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ( w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem      z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją  ponosi  nabywca.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 17-01-2012 07:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 17-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2012 07:37