Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży

 

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaję do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości                 

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW – SZ1Y/00023149/9

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 133/4 położona w obrębie3 miasta Chojna ul. Mieszka I.

Powierzchnia  nieruchomości   

                                       0,1380 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie 3 miasta Chojna przy ul. Mieszka I.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytek Bp.

Nieruchomość położona jest w obrębie Starego Miasta, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 76 i podlega ochronie prawnej. Użytkowanie musi być zgodne z ustawą z dnia 23.07.2003 r.        o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami).

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

 

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań    i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojna nieruchomość oznaczona jest jako strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, w części użytki zielone, w części tereny  zabudowane.

Dla nieruchomości została opracowana opinia archeologiczna.

Termin zagospodarowania              nieruchomości

__________________________

Cena nieruchomości

 

 150 000 zł + 23% VAT

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu

lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

 

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

 

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 133/4 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia            6 kwietnia 2012 r.   

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją  ponosi  nabywca.

 

 

Chojna, dnia 24 lutego 2012 r.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 29-02-2012 09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 29-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 29-02-2012 09:30