Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8m.Chojna w działkach: 36/225, 36/231, 36/236

 

Chojna, dnia 27.02.2012r.  

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8m.Chojna w działkach:

- nr 36/225 o pow.12,1219ha zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym o pow. zabudowy 20m2,

- nr 36/231 o pow.11,5613ha zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym o pow. zabudowy 9m2,

- nr 36/236 o pow.92,0151ha zabudowanej budowlami podziemnymi (hangary samolotowe- szt.8).

 

Część działki nr 36/225 obciążona jest umową użyczenia oraz umową dzierżawy zawartą
na czas nieoznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

Nieruchomości sprzedawane są oddzielnie.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Zapis w Studium Uwarunkowań
i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna – teren byłego lotniska. Zgodnie ewidencją gruntów i budynków działki sklasyfikowana jako Bi – inne tereny zabudowane.

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

cena wywoławcza – dz.36/225    1.200.000,00zł                           wadium  120.000,00zł

 minimalne postąpienie 12.000,00zł

 

cena wywoławcza – dz.36/231    1.000.000,00zł                           wadium 100.000,00zł

minimalne postąpienie 10.000,00zł

 

cena wywoławcza – dz.36/236  8.000.000,00zł                          wadium  800.000,00zł

minimalne postąpienie 80.000,00zł

 

Przetargi odbędą się dnia 10 maja 2012r. od godz.10.00 co 15 minut wUrzędzie Miejskim
w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.  

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002  najpóźniej
do dnia 7.05.2012r. (liczy się data wpłaty). 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (KRS firmy), Uchwały Walnego Zgromadzenia firmy wyrażające zgodę na nabycie niniejszej nieruchomości a w przypadku firm zagranicznych ww. dokumentów przetłumaczonych na język polski.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

 

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Ogłoszenie wraz z mapą działek opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8)
tel.  414 10 35  wew. 61 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 29-02-2012 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 29-02-2012 09:37