Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości zabudowanejoznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 48 o pow. 0,42 ha, położonej w obrębie Mętno. Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą nr 45570

 

Chojna, dnia  05.03. 2012 r.            

 

 

BURMISTRZ  GMINY  CHOJNA  OGŁASZA  ROKOWANIA

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanejoznaczonej w ewidencji gruntów numerem  działki 48 o pow. 0,42 ha, położonej w obrębie Mętno. Sąd Rejonowy w Gryfinie
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości  księgę wieczystą  nr 45570. 

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość posiada użytek –

B-RIVb, R- IVb i PS IV.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 CENA  WYWOŁAWCZA  wynosi -  25 000,-zł -  zaliczka  – 2 500,-zł                                        

Cena proponowana przez oferentów nie może być niższa od podanej w ogłoszeniu.                                                            

 

Rokowania  odbędą się w dniu  12 kwietnia   2012 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74- 500 Chojna (pok. nr 12).

Wpłaty zaliczki można dokonać wkasie Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 1) lub na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0 664  2000 0002  w terminie do dnia
6 kwietnia   2012 r.

Osoby, które chcą wziąć udział w rokowaniach winny złożyć pisemne zgłoszenie wraz
z kopią wpłaty zaliczki w wysokości jw. w zalakowanej kopercie z napisem

„ ROKOWANIA „ w terminie do dnia 6 kwietnia  2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74 – 500 Chojna (pok. nr 12).

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 

Ø      imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej się lub firmę i jej siedzibę

Ø      datę sporządzenia zgłoszenia,

Ø      oświadczenie, że zgłaszający się zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

Ø      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

Ø      proponowany sposób realizacji zamierzonej inwestycji

 

 

Zaliczka ulega przepadkowi w przypadku wygrania rokowań i nie przystąpieniu do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, których oferty nie zostaną przyjęte wpłacona zaliczka zostanie zwrócona.

 

Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się
w dniu 28.07.2011r., drugi przetarg nieograniczony w dniu 20.10.2011r., trzeci w dniu 16.12.2011r. i czwarty w dniu 16 .02.2012r.

 

Burmistrz Gminy Chojna zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

 

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4),
tel.( 91 414 1485  wew.60).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 08-03-2012 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leokadia Pohorecka 08-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2012 11:08