Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojnaogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej hangarem samolotowym, położonej w obrębie 8m.Chojna w działce nr 36/160 o pow. 4640m2, ul. Przemysłowa, KW44143

 

Chojna, dnia 5.03.2012r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojnaogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej hangarem samolotowym, położonej w obrębie 8m.Chojna
w działce nr 36/160 o pow. 4640m2, ul. Przemysłowa, KW44143.

 

Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna – teren byłego lotniska. Zgodnie ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Bi. 

 

cena wywoławcza 80.000,00zł                                                     wadium  8.000,00zł

 w tym: cena gruntu- 63.200,00zł

              cena obiektu- 16.800,00zł

 

minimalne postąpienie 800,00zł

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 19.04.2012r. o godz. 10.15 wUrzędzie Miejskim w Chojnie
ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.  

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002  najpóźniej do dnia 16.04.2012r.  

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika a w przypadku osoby prawnej aktualnego
dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

 

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.
Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8)
tel. 414 10 35 wew. 61.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 08-03-2012 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 08-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2012 13:16